WHY, HOW, WHAT

‘Veranderen is keuzes creëren en keuzes maken’

Charles Darwin schreef dat een organisme niet de sterkste hoeft te zijn om te overleven, maar dat het dier dat het best is aangepast aan diens omgeving de beste overlevingskansen heeft (beter bekend als ‘survival of the fittest’).

WHY

‘Veranderen is geen doel op zich’
Vaak worden we gedwongen om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het voelt alsof het ons overkomt, waar we geen grip op hebben. Maar voor sommigen is het een tweede natuur, om flexibel om te gaan met veranderende wetgeving, bezuinigingen of fluctuaties in de markt.
Een levensvatbare organisatie gaat, net als een organisme, slim om met veranderingen. Ze staat in verbinding met haar omgeving en gebruikt de kracht van haar medewerkers om zich aan te passen. Vanuit de wens om klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen; om te overleven.

HOW

‘Keuzes creëren, keuzes maken’
Veranderende omstandigheden hebben een direct gevolg de wijze waarop we ons werk doen. Blijven doen wat we altijd deden is dan vaak geen optie meer. Medewerkers in een organisatie weten als geen ander waar de ‘schoen wringt’ en waar dat door komt. Sterker nog, ze weten vaak ook heel goed wat we daaraan kunnen doen. Dat geldt ook voor klanten en andere betrokkenen. Bij elkaar levert het een scala aan keuzes op over hoe we verder kunnen gaan.
Het creëren van zoveel mogelijk keuzes is rijkdom. Het maken van een goede keus daaruit is essentieel voor het voortbestaan van de organisatie. Het organiseren van dit momentum is dus van strategisch belang.
Het is als het gezamenlijk maken van een foto van een bewegend object. Het opnieuw scherpstellen op het doel noem ik ‘focus bepalen’. De instellingen van de camera bepalen de weg naar het resultaat.

WHAT

‘De tijd vertragen en het proces versnellen’
Organiseer bijeenkomsten waarin zoveel mogelijk verschillende betrokkenen hun visie geven over het moment, waarin wij nu verkeren en de ideeën die we hebben over de gewenste toekomst. Doe dit door stil te staan bij de diversiteit aan beelden die er zijn bij alle deelnemers. Faciliteer het proces van ‘focus bepalen’ en ‘instellen’ aan de hand van vragenlijsten. De deelnemers vergelijken de uitkomsten van de vragen met elkaar op een veilige en transparante wijze.
Natuurlijk spelen individuele belangen hierin een rol. Er is ruimte voor verscheidenheid aan opvattingen, vanuit de overtuiging dat eenieder handelt vanuit zijn of haar persoonlijke kracht. Alles gehoord en gezien hebbend, maken de eindeverantwoordelijke leiders uiteindelijk hun keuzes en creëren zo draagvlak voor de gekozen strategie. Deze aanpak vertraagt het beslissingsmoment en versnelt uiteindelijk het veranderingsproces en maakt de organisatie toekomstbestendig.