Feedback- bijeenkomsten Interim-management Informatievoorziening Coaching Planning & Control Workshops &Trainingen Internal audits Kwaliteits- zorgsysteem Bedrijfseconomischadvies BART LENSINK organisatieadvies

*Klik op een bestemming op de ↑menukaart … of ga direct naar ➔ contact

PLANNING & CONTROL

Planning & Control als leerinstrument

Eens per jaar staat het jaarplan en de begroting centraal, de daaropvolgende maanden de maandrapportages, en tot slot de jaarrekening en het jaarverslag. Maar wat hebben we in de tussentijd geleerd als inmiddels de nieuwe cyclus alweer is aangebroken?

Waar sturen we bij?

BART LENSINK richt de planning & control-cyclus in gericht op optimale inzet van schaarse middelen bij het realiseren van de bedrijfsdoelen waarbij niet de plannen centraal staan maar de het leren van de bereikte resultaten aan de hand van slimme vragen: waar zijn we, waar willen we naar toe, en hoe komen we daar?

De rol van de controller is de plaats van de “Check” van Deming, de besluitvormers als “Act”, de stafondersteuning als “Plan”, en de uitvoering als “Do”.

De rol van Control is meer een leer-fase dan als check (controle)-fase. De effectiviteit van Control wordt bepaald door de mate waarin de organisatie leert van de bevindingen, en tevens door de manier waarom Control tot zijn bevindingen komt.

Sturen op kosteneffectiviteit

Voor iedere doelstelling wordt in de begroting moet antwoord gegeven op de vragen:
– Wat willen we bereiken?
– Wat gaan we daarvoor doen? en
– Wat mag het kosten?

In de verslagen wordt vervolgens voor elke doelstelling antwoord gegeven op de vragen:
– Hebben we bereikt wat we ons hadden voorgenomen?
– Hebben we daarvoor gedaan wat we van plan waren te doen? en
– Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Menukaart

Klik op de interactieve menukaart voor meer informatie over mijn dienstverlening.
Wil je meer weten? Bel of mail dan mij voor een afspraak: contact

Wat is de PDCA-cyclus?

De PDCA-cyclus bestaat uit vier achtereenvolgende stappen:

1. Plan: (plannen) Het vaststellen van concrete doelen en het plannen van de activiteiten om deze doelen te bereiken: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten?

2. Do: (doen) Het zo goed mogelijk uitvoeren van deze geplande activiteiten en daarop bijsturen;

3. Check: (leren) Controleren of en in hoeverre de gestelde doelen zijn gerealiseerd: Wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft dat gekost?

4. Act: (reageren): Doen we wel de goede dingen, wat kunnen we leren van het verleden? We ondernemen actie op basis van de geleerde lessen, we sturen bij en verbeteren waar mogelijk ons proces.

Opdrachtgevers

• GAK – UWV
• ISD Noordoost, Delfzijl
• ‘De Goede Woning’, Apeldoorn
• IN / LEFIER, Groningen
• Seaports Xperience Center, Delfzijl
• BWR, Sappemeer