NIEUWE WEGEN ONT-DEKKEN

‘Ga op reis en ontdek wat er altijd al was maar nog niet is gevonden’


Is uw verandertraject een onzekere expeditie? Wat en wie hebt u nodig om uw doel te realiseren? Hoe gaat u om met de belemmeringen die op uw pad liggen? Dan is BART LENSINK uw ontdekkingsreisleider. Ga met hem op safari en ontdek kansen en mogelijkheden. In een workshop verkent u de weg naar uw doel. U brengt daarmee uw missie, visie en strategie “in kaart”.

Nieuwe wegen verkennen gaat over bezinning, over betekenis. Over de vraag wie we willen zijn. Van daar uit geredeneerd, wat we willen doen. Dat is vernieuwing. Hoe komen we tot vernieuwing van onze dienstverlening? In tijden van drastische bezuinigingen hebben we soms geen andere keuze dan de dienstverlening aan onze klanten opnieuw te definiëren. Met onze klanten, leveranciers en medewerkers.
Strategische plannen lijken veel op landkaarten. Ze bezielen en geven mensen oriëntatie. Door te doen en actie te ondernemen, onderkennen mensen en organisaties wat zij zinvol vinden en wat niet. Zodra mensen beginnen te handelen, ontstaan tastbare uitkomsten in de ene of andere context. Die helpen dan om uit te vinden wat er gaande is, wat toelichting behoeft, en wat vervolgens moet gebeuren.
Het maken van strategische ‘landkaarten’ help om abstracties tastbaar te baken. Kaarten kunt je gebruiken om de weg te vinden, en de nuttigste kaarten zijn niet altijd de meest werkelijkheidsgetrouwe, zoals de kaart van de Londense metro.
Het hiernaast beschreven voorval van de Hongaarse eenheid laat zien dat als je verdwaald bent, elke oude kaart bruikbaar is.Hieraan gerelateerd kunnen kaart gebruikt worden om mensen bij veranderingen te mobiliseren, c.q. om weerstanden te doorbreken, al mede methoden om de implementatie- en uitvoeringskracht van organisaties te vergroten.
Natuurlijk is het beschreven voorval in de Alpen des te interessanter als de leider van de verdwaalde patrouille had geweten dat het de verkeerde landkaart was en toch in staat was geweest om zijn mannen terug te brengen. Dat illustreert aardig de situatie, waarin de meeste leiders zich bevinden. Ondergeschikten zijn vaak verdwaald en zelfs de leider weet niet waarheen. Alles wat leiders weten is dat hun plan of hun landkaart niet goed genoeg is om eruit te komen. Wat de leider in zo’n situatie moet doen, is de mensen vertrouwen geven en ze aan de gang krijgen, de ene of andere kant op.

“When you are lost, any old map will do“ (Weick, 1995)
De psycholoog Karl Weick benadrukt in zijn boek ‘Sensemaking of the organization’ dat kennis niet compleet of waar hoeft te zijn om als basis voor het handelen te dienen.
De Hongaarse Nobelprijs winnaar Albert Szent-Gyorti illustreert dat treffend met een voorval, dat plaats had bij militaire oefeningen in Zwitserland:

De jonge luitenant van een kleine Hongaarse eenheid in de Alpen stuurde een verkennigspatrouille de ijzige wildernis in. Aanstonds begon het wel twee dagen lang hevig te sneeuwen. De patrouille keerde niet terug.
De luitenant was zeer benauwd dat hij zijn mensen de dood in had gestuurd. Maar op de derde dag keerde de patrouille alsnog weerom. Waar waren ze geweest? Hoe hadden ze de weg terug gevonden?
Ja, zeiden ze, we dachten zelf ook dat we verloren waren en wachtten op het einde. Tot een van ons een kaart in zijn bepakking vond. Dat stelde ons gerust. We sloegen kamp op, zaten de sneeuwstorm uit, en met de map hervonden we onze orientatie. Hier zijn we.
De luitenant bekeek de landkaart eens goed en ontdekte tot zijn verbazing dat het niet een kaart van de Alpen, maar eentje van de Pyreneeën was.