MOREEL KOMPAS

Richting geven aan je leven


Dit Moreel Kompas bestaat uit drie wijzers en drie ringen: omgevingsbewustzijn (de buitenring), sociaal bewustzijn (de tussenring) en zelfbewustzijn (de binnenring). Vervaardigd door Ciska Beens van studio ‘Melk en Suiker’ in opdracht van Bart Lensink

Het Moreel Kompas geeft richting aan je leven, aan je betekenis voor anderen en aan je zijn: “Wie ben ik en wat wil ik zijn?”

Bij veranderingen en innovaties is een moreel kompas behulpzaam in het zoeken naar richting en het creëren van ruimte. Als leider in verandering kun je niet zonder moreel kompas.

Een voorbeeld van een traditioneel moreel kompas is de filosofie Feng Shui. Feng Shui is afkomstig uit het oude China en bestond als kompas al meer dan 3500 jaar voor de uitvinding van het magnetisch kompas. Het is gebaseerd op sterrenkunde en het werd gebruikt voor oriëntatie van gebouwen en tijdens reizen. Met behulp van het kompas kan de Noord-Zuid- en Oost-Westrichting worden vastgesteld.

De waarden van Feng Shui zijn in wezen uniforme menselijke waarden die richtinggevend zijn voor ons handelen en die ons helpen bij een avontuurlijke reis. Het leert ons hoe je zelf en de mensen in je omgeving richting kunnen kiezen en het geluk kunnen beïnvloeden.

Polariteiten

De polariteit wordt ook verbeeld in het yin- en yang-teken. Het gaat om tegenpolen, maar ze zijn beide nodig en kunnen niet zonder elkaar bestaan.
In de Chinese oudheid zijn aan de polen waarden toegekend, zoals
– Noord: wijsheid en verdraagzaamheid,
– Oost: humaniteit en compassie,
– Zuid: waardigheid en hoffelijkheid,
– West: rechtvaardigheid en verzoening.
Het centrum kent de waarden: waarheidzoekend en verbindend.
(bron: Jaap Boonstra)