MEERVOUDIG KIJKEN

’10 jaar veranderingen binnen de uitvoering van de sociale zekerheid’


door: Bart Lensink en Ernst Drukker

Hoofdstuk in: “Veranderen van organisatiecultuur – Veelvoudigheid in denken en doen”, Rob van Es, Erik Gerritsen, Wim Heine, e.a.
(1e druk, 2008 | EAN: 9789075458459)


‘Een culturele ontdekkingsreis door het land van sociale zekerheid’

Reorganisaties zijn ingrijpende veranderingen voor de organisatiecultuur. Vooral als deze verandering wordt ingegeven door externe – politieke – factoren. Uit eigen ervaring schrijven wij over de periode voor en na een van de grootste fusies in de geschiedenis in de sociale zekerheid: het UWV.

Dit vinden wij een interessant gegeven om eens nader te onderzoeken. We doen dit op de wijze van een ‘Learning History’: we reconstrueren de werkelijkheid, zoals die werd beleefd en geven er achteraf betekenis aan door middel van reflectie.

Het onderwerp betreft een reeks van achtereenvolgende veranderingen, waarbij we aandacht besteden aan de wijze waarop het management en de medewerkers met deze veranderingen in de organisatie omgaan. We doen dit vanuit zowel professioneel-als veranderkundig perspectief.

Elke paragraaf is verdeeld in drie delen: het decor, de persoonlijk actie en reactie en de reflectie. Rode draad door het verhaal is de sturing binnen de organisatie, terwijl de maatschappij voortdurend andere eisen aan de organisatie stelt.

‘Culturele ontdekkingsreis’

We kijken in het artikel terug naar een reeks van veranderingen in een periode van tien jaar, tussen 1994 en 2004 en beschrijven de gebeurtenissen vanuit het perspectief van een objectieve waarnemer, een subjectieve deelnemer (Bart Lensink) en iemand die reflecteert op deze observaties (Ernst Drukker).

Het is daarmee een soort ontdekkingsreis. We ontdekken wat er al was, maar wat we nu pas zien. We verwachten dat alle doorgemaakte turbulentie de cultuur van de organisatie niet onaangetast zal laten. We willen achterhalen hoe en wanneer die cultuur verandert. En hoe de rol van de controller daarin mee verandert.

Lees verder:
Een culturele ontdekkingsreis door het land van sociale zekerheid (21-02-08)

Meer weten over Learning History? Kijk op:
Learning History