Feedback- bijeenkomsten Interim-management Informatievoorziening Coaching Planning & Control Workshops &Trainingen Internal audits Kwaliteits- zorgsysteem Bedrijfseconomischadvies BART LENSINK organisatieadvies

*Klik op een bestemming op de ↑menukaart … of ga direct naar ➔ contact

INTERNAL AUDITS

Op een waarderende manier risico’s beheersen

Audits worden in veel organisaties nog al eens gezien als een noodzakelijk kwaad. Een verplicht nummer waarbij lijstjes worden afgevinkt. Maar audits kunnen ook op een prikkelende manier uitdagen om anders te kijken naar onze manier van werken.

Wat gaat goed, wat kan beter?

BART LENSINK pakt audits op een waarderende manier aan. Dat wil zeggen: medewerkers worden door hem gestimuleerd om mee te denken over het gewenste resultaat en niet (alleen) het uitrafelen van een probleem.

Centraal staat voor mij niet het opzoeken van fouten, maar het vinden van de kracht van de organisatie waarmee mogelijke verbeterpunten kunnen worden aangepakt en de organisatie verder ontwikkeld. Zo maakt een waarderende onderzoeksbenadering het auditgesprek tot een dialoog waaruit geleerd wordt.

Waarderende vragen stellen

David Cooperrider, grondlegger van AI, stelt dat goed functionerende organisaties een innerlijke dialoog hebben die wordt gekenmerkt door bijna tweemaal zoveel positieve als negatieve beelden. Om deze gezonde innerlijke dialoog te creëren is het stellen van waarderende vragen van essentieel belang.

Het gaat erom door de vragen bruggen te slaan tussen de behoeften van de organisatie enerzijds en gevoelens en emotionele behoeften van personen anderzijds, zoals trots, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, binding en persoonlijke groei. Het stellen van waarderende vragen helpt om het beste in mensen naar boven te halen en deze kwaliteiten of krachten te benutten in het werk.

De eerste stap bij het stellen van een waarderende vraag is dat de auditor duidelijk heeft waar de organisatie méér van wil in het team, de afdelingen, de organisatie. De waarderende vragen kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de doelen van de organisatie vanuit het meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen van de afdelingen.

Menukaart

Klik op de interactieve menukaart voor meer informatie over mijn dienstverlening.
Wil je meer weten? Bel of mail dan mij voor een afspraak: contact

Wat is waarderend auditen

Waarderend auditen is gebaseerd op de filosofie Appreciative Inquiry (AI) van David Cooperrider. AI verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

AI werkt goed in situaties waar het succes van een verandering of vernieuwing afhangt van de actieve betrokkenheid en inzet van de mensen. Typische situaties waar AI wordt ingezet zijn cultuurverandering, productinnovatie, strategische planning, management development, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling, auditing en visitatie en proces- en kwaliteitsverbetering.

Waarderend auditen is gebaseerd op de filosofie Appreciative Inquiry (AI) van David Cooperrider. AI verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

AI werkt goed in situaties waar het succes van een verandering of vernieuwing afhangt van de actieve betrokkenheid en inzet van de mensen. Typische situaties waar AI wordt ingezet zijn cultuurverandering, productinnovatie, strategische planning, management development, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling, auditing en visitatie en proces- en kwaliteitsverbetering.

Meer informatie over waarderend auditen is te vinden op de website van TNO en op de website Metanoia van Annet van de Wetering.

Opdrachtgevers

  • ISD Noordoost, Delfzijl
  • ‘De Goede Woning’, Apeldoorn
  • IN / LEFIER, Groningen

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over appreciative inquiry op de website van Robbert Masselink:
www.appreciative-inquiry.nl