Feedback- bijeenkomsten Interim-management Informatievoorziening Coaching Planning & Control Workshops &Trainingen Internal audits Kwaliteits- zorgsysteem Bedrijfseconomischadvies BART LENSINK organisatieadvies

*Klik op een bestemming op de ↑menukaart … of ga direct naar ➔ contact

INTERIM-MANAGEMENT

Veranderen terwijl de winkel open blijft

Interim-management gaat om het overbruggen van een periode van transitie, met duurzame samenwerking, naar een organisatie die toekomst bestendig is.

Doen we wel de goede dingen?

BART LENSINK monitoort de doelstellingen van de organisatie kritisch op hun haalbaarheid. Met vragen als: Doen we de goede dingen? en Doen we de dingen goed?

In interim-management speelt verandermanagement een steeds belangrijker rol. Als interim-manager moet hij niet alleen daadkrachtig en resultaatgericht kunnen optreden, maar ook gevoelig zijn voor signalen in de organisatie.

Daarom is het van belang dat hij goed met mensen omgaat, heeft oog heeft voor (politieke-) machtsverhoudingen en krachtenvelden en inzicht heeft in de organisatiecultuur. Hij zoekt naar richting op basis van zijn Moreel Kompas; op zijn omgevingsbewustzijn, sociaal bewustzijn en zelfbewustzijn.

Bouwen aan vertrouwen – sturen op resultaat

BART LENSINK leeft zich in, onderbouwt wat hij doet, waarom hij het doet en hoe zijn aanpak is. Hij kan van aanpak veranderen, als het toch weer anders blijkt te zijn dan gedacht. Hij beschikt over methodieken op het gebied van diagnose, strategie en interventie en heeft een breed gedragsrepertoire.

Als interim-manager maak ik de verbinding tussen beleid en praktijk. Ik stimuleer samenwerken binnen en tussen organisaties en creëer brede draagvlak voor veranderingen. Pragmatisch en actiegericht, met humor en met maximale betrokkenheid van medewerkers verkrijg ik resultaat en duurzaam rendement.

De veranderende processen hebben grote impact op onderling vertrouwen en samenwerking tussen medewerkers en managers in de organisatie. Alleen met maximale betrokkenheid van de medewerkers gaat het lukken.

Menukaart

Klik op de interactieve menukaart voor meer informatie over mijn dienstverlening.
Wil je meer weten? Bel of mail dan mij voor een afspraak: contact

Mijn opdrachten

Ik ben werkzaam als zelfstandig interim-manager en organisatie-adviseur.
Klik hieronder voor een overzicht van mijn interim-opdrachten:


○ Hoofd Financieel Economische Zaken

Bedrijf voor Werk en Re-integratie – Sappemeer
“Ik ben verantwoordelijk voor de financiële sturing en verantwoording (jaarrekening, SiSa, AO/IC) van de Gemeenschappelijke Regeling en de voorbereiding van de fusie tussen sociale werkvoorzieningschap met de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Mijn focus ligt op de beheersing van de financiële risico’s en het verbeteren van de interne sturing.”

○ Projectcontroller

Seaports Xperience Center, Eemsdelta
“Ik ben verantwoordelijk voor de sturing en verantwoording (jaarrekening, AO/IC) van het project aan de vijf deelnemen-de partijen (w.o. de Provincie, ROC’s, gemeenten, bedrijfsleven), de Europese subsidieverstrekker en de fiscus.”

○ Mgr Bedrijfsvoering & Control

wooncorporatie LEFIER StadGroningen
“Als interim-controller en manager bedrijfsvoering tijdens het fusieproces met twee andere corporaties borg ik de continuïteit van de bedrijfsvoeringen. Ik ben verantwoordelijk voor de afdelingen Financiën, ICT, Functioneel Beheer en Facilitaire Zaken en bewaak de P&C-cyclus (begroting, managementinformatie, jaarverslag, risicomanagement en auditing).”

○ Controller wooncorporatie

De Goede Woning, Apeldoorn
“Op basis van Corporate Governance (Aedes-code) richt ik de planning & control-cyclus en het kwaliteitszorgsysteem in m.b.v. appreciative auditing. Ik ondersteun met integrale managementinformatie de besturing van het primaire proces. Ter voorbereiding van de visitatie begeleid ik een zelf-evaluatie van het management aan de hand van het INK-model.”

○ Interim-controller

ISD Noordoost
“Bij de oprichting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst in Noordoost Groningen richt ik de P&C-cyclus in en zet het kwaliteitszorgsysteem op (interne controle). Ik audit de processen en adviseer bij de herinrichting van het ketenproces op het Werkplein. Daarnaast geef ik training en coach ik leidinggevenden. “

○ Teammanager

Inspectiedienst Ministerie van LNV
“Ik geef leiding aan het team Natuurbeheer tijdens de reorganisatie van de Algemene Inspectiedienst. Ik creëer betrokkenheid van medewerkers voor de veranderingen in de organisatie.”

○ Projectmanager

Achmea zorgverzekeringen
“Ik onderzoek de mogelijkheden voor verbetering van het primaire proces. Resultaat: minder faalkosten door een betere samenwerking tussen afdelingen.”

TRANSITIEMANAGEMENT

Kijk voor informatie over mijn rol bij
Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie: