Feedback- bijeenkomsten Interim-management Informatievoorziening Coaching Planning & Control Workshops &Trainingen Internal audits Kwaliteits- zorgsysteem Bedrijfseconomischadvies BART LENSINK organisatieadvies

*Klik op een bestemming op de ↑menukaart … of ga direct naar ➔ contact

INFORMATIEVOORZIENING

Leren van het verleden met het blik op vooruit

Realisatiecijfers vergelijken met de begroting is één ding. Maar de begroting vergelijken met de nieuwe prognose, dát levert pas informatie op. Vaak is de begroting alweer achterhaald op het moment dat het jaar begint.

Hoe ver zijn we al?

BART LENSINK ontwikkelt een dashboard met stuurinformatie op maat. Een deel van de informatievoorziening onttrekt hij aan informatiesystemen, zoals de boekhouding of logistieke systemen. Het andere deel betrekt hij van de professionals in de organisatie.

Wat zijn de verwachtingen, gaat het nog lukken, waar zien we potentiele kansen en tegenvallers, hoe gaan we daarmee om?”
Dat zijn vragen die relevant zijn bij de sturing van de organisatie! Op het gebied van klantbeleving, procesverbetering, de rol van de medewerkers, en last but not least de financiële kant van de organisatie.

Bestuurlijke Informatie in Balans

Sturen op verantwoordelijkheid en zicht op de eigen resultaten door antwoord geven op een paar heldere vragen:

“Ik vind de Balanced Scorecard een mooi model aan de hand waarvan we onze prestaties in beeld kunnen brengen. De prestaties meten (scoren) we op verschillende essentiële factoren, die samen een uitgebalanceerd beeld opleveren van hoe de stand van zaken is in onze organisatie. Met de Balanced Scorecard kunnen we als organisatie periodiek toetsen of we nog op de goede weg zitten.”

Menukaart

Klik op de interactieve menukaart voor meer informatie over mijn dienstverlening.
Wil je meer weten? Bel of mail dan mij voor een afspraak: contact

Balanced Scorecard

De balanced scorecard kent vier perspectieven:
1. klantperspectief;
2. intern (medewerker) perspectief;
3. innovatief (effectiviteit) perspectief;
4. financieel (efficiency) perspectief.

Door bij het meten de prestaties vanuit deze perspectieven te bekijken wordt niet alleen het eindresultaat gemeten (omzet of aantal klanten), maar wordt tevens het proces in beeld gebracht wat tot het eindresultaat heeft geleid.

Behalve een verantwoording van het geboekte eindresultaat stelt de balanced scorecard je dus ook in staat om te sturen en verantwoording af te leggen over de meest relevante deelresultaten die in belangrijke mate bijdragen aan een succesvol eindresultaat.

Opdrachtgevers

• GAK – UWV
• ISD Noordoost, Delfzijl
• ‘De Goede Woning’, Apeldoorn
• IN / LEFIER, Groningen