FIBONACCI PAIRING

‘Duurzaam veranderen volgens Fibonacci’

Klein beginnen, vanuit de kern, en dan geleidelijk groeien, op een natuurlijke manier. Dat is de gedachte achter duurzaam veranderen volgens de reeks van Fibonacci. Klein beginnen, en in stapjes groeien, met betrokkenheid van steeds meer mensen. Niet alleen van bovenaf, maar juist ook van binnenuit!

De “Reeks van Fibonacci” zie je in heel veel vormen in de natuur terug, en dat is het directe gevolg van hoe cellen delen en groeien en elkaar daarbij naar de periferie drukken. Dat gebeurt op een zodanige wijze, dat deze cellen daarbij tezamen zo min mogelijk ruimte innemen (= duurzaam gebruik van ruimte).

Het is een voortdurend proces van het zich steeds weer opnieuw schikken van cellen t.o.v. elkaar. Elke cel volgt daarbij de weg van de minste weerstand, en dat wil zeggen, dat dit hele proces van voortdurend herordenen gepaard gaat met een minimum verlies aan energie (= duurzaam gebruik van energie).

Onderzoeken wijzen uit dat we het beste leren als we persoonlijk ervaren en en het beste begrijpen als we leren van iemand anders. Als we meer begrip willen bereiken voor een bepaalde (verander)doelstelling, kunnen we de volgende basisstappen volgen: “Luister -> Observeer -> Doe -> Deel de ervaring”. Deze methode, ook wel “Fibonacci pairing: genoemd, is een eenvoudige en zeer effectieve techniek die teamwork verbetert.

Projecteren we deze kennis op het veranderingsproces dan begin in met mijzelf, met de ander met wie ik samen verandering trek. Elk van ons heeft weer een maatje met wie wij samen optrekken. En die ook weer, en die ook weer.Klein beginnen, en in stapjes groeien, met betrokkenheid van steeds meer mensen. Niet alleen van bovenaf, maar juist ook van binnenuit!

De reeks van Fibonacci
“Exponentiële groei” op natuurlijke wijze
De reeks van Fibonacci is een verzameling van gehele getallen, waarvoor geldt, dat ieder getal in de reeks telkens de som is van de twee voorafgaande getallen. De reeks begint met de waarden 0 en 1 en hieruit volgen dan vanzelf de overige getallen: 0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 …..

Deze logaritmische spiraal komt in de natuur veelvuldig voor. De wetenschap heeft nog geen goede verklaring waarom de fibonacci-reeks en gulden snede zo vaak bij planten en bloemen voorkomen.
Eén van de verklaringen is dat deze verhoudingen de efficiëntste manier zijn om te groeien: met de minste energie zo groot mogelijk worden. Het zou verklaren waarom planten zo vaak dezelfde verhouding tonen.