Feedback- bijeenkomsten Interim-management Informatievoorziening Coaching Planning & Control Workshops &Trainingen Internal audits Kwaliteits- zorgsysteem Bedrijfseconomischadvies BART LENSINK organisatieadvies

*Klik op een bestemming op de ↑menukaart … of ga direct naar ➔ contact

FEEDBACK-BIJEENKOMSTEN

Collegiale consultatie met concreet resultaat

Succesvolle organisaties betrekken hun medewerkers actief bij hun bedrijfsvoering en stimuleren hen om te komen met verbetervoorstellen. Op deze manier komen we tot werkbare oplossingen die direct ingezet kunnen worden.

Hoe zorgen we samen dat het lukt?

BART LENSINK biedt een breed palet van diensten aan om medewerkers én leidinggevenden samen actief te betrekken bij het werken aan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke cultuur en klantbenadering.

Tijdens de feedbackbijeenkomsten nodig ik op een gestructureerde manier de medewerkers uit tot het geven inzichten hoe zij een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de doelen van hun organisatie. Daarbij maak ik onder andere gebruik van een feedback- en dialooggerichte aanpak gebaseerd op de principes van de ‘Verandermonitor’.

Gezamenlijk bespreken van de uitkomsten


De methodiek is ontwikkeld voor complexe veranderingen die ingrijpen op meer aspecten van de organisatie en het werk dat mensen daarin doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een structuurwijziging, cultuurveranderingen, nieuwe samenwerkingsverbanden, een fusie, of een verandering van werkwijze.

Werken met de verandermonitor houdt in dat u een vragenlijst voorlegt aan alle betrokkenen, gezamenlijk in een bijeenkomst voor iedereen de uitkomsten ervan bespreekt omzet in concrete actieplannen die de lopende veranderingen verbeteren. Ik maakt de vragenlijst zo dat hij precies bij uw organisatie en de inhoud van uw verandering past.

Draagvlak voor verandering


De effecten zijn:
• Reflectie op de aanpak van een verandering in de organisatie;
• Gerichte gesprekken over wat goed gaat en wat minder goed gaat;
• Gezamenlijke beeldvorming over oplossingen voor knelpunten;
• Draagvlak en committent om tot actie over te gaan;
• Inbedding van oplossingen in een lopend veranderingsproces.

De methodiek is inmiddels in veel grote en kleinere organisaties toegepast.
De ervaring leert dat de uitkomsten vaak verrassend zijn. Er ontstaan nieuwe inzichten over de veranderingen over de rol van de verschillende betrokkenen daarin.

In zijn algemeenheid kunnen we wel al zeggen dat de bottom-up benadering op zichzelf al leidt tot een verandering omdat medewerkers zelf aan de slag gaan met verbeteringen waar ze zelf invloed op kunnen uitoefenen. Het MTO heeft geholpen dit op gang te brengen en te borgen omdat het de zelfredzaam stimuleert. Dit helpt weer om de beoogde doelstelling, duurzame inzetbaarheid, te bereiken.

Menukaart

Klik op de interactieve menukaart voor meer informatie over mijn dienstverlening.
Wil je meer weten? Bel of mail dan mij voor een afspraak: contact

Waarderende aanpak

De waarderende aanpak tijdens de bijeenkomsten garandeert dat de dingen die al goed gaan worden vastgehouden en verstrekt, en dat gesignaleerde knelpunten worden opgelost met een gedragen actieplan. Op deze manier kunnen medewerkers in een nieuwe organisatie bouwen aan bijvoorbeeld een gezamenlijke klantbenadering.

Opdrachtgevers

• ISD Noordoost, Delfzijl;
• GGZ Herlaarhof, Vught;
• CAOP, Den Haag;
• Belastingdienst Douane-Zuid;
• Muziekcentrum de Lindenberg, Nijmegen;
• diverse opdrachtgevers in samenwerking met de MonitorGroep.

MonitorGroep

De MonitorGroep maakt uw medewerkersonderzoek makkelijker, leuker en duidelijker.
Wil je meteen actief werken aan de verbeterpunten uit het onderzoek? De medewerkertevredenheid verhogen, klantgerichter werken of de kernwaarden versterken: wat het doel ook is, in een workshop gaan we er samen mee aan de slag.

Voor meer informatie over de MonitorGroep: MonitorGroep

Meer weten?

Zie voor meer informatie mijn blog over de Verandermonitor in de praktijk:
Verandermonitor in de praktijk
Voor een brochure van de Verandermonitor:
brochure verandermonitor.nl
Voor de website van de Verandermonitor:
www.verandermonitor.nl