Feedback- bijeenkomsten Interim-management Informatievoorziening Coaching Planning & Control Workshops &Trainingen Internal audits Kwaliteits- zorgsysteem Bedrijfseconomischadvies BART LENSINK organisatieadvies

*Klik op een bestemming op de ↑menukaart … of ga direct naar ➔ contact

COACHING

Een gids voor de reiziger

Persoonlijke effectiviteit is het vermogen om gericht te kunnen sturen op gewenste effecten van ons eigen gedrag. Het is het vermogen om niet alleen datgene te doen wat je vindt dat je moet doen maar vooral ook om datgene te bereiken wat je wil bereiken.

Wat zie jij wat ik niet zie?

Met behulp van coaching, gericht op persoonlijke effectiviteit, kunt je je persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten verder ontwikkelen en bijsturen.

Coaching betekent voor mij vooral de juiste vragen stellen die je prikkelen tot zelfonderzoek. Ik maakt daarbij gebruik van de ‘ladder van gevolgtrekking’ of ‘inferentieladder’ van Argyris.

Zie hiernaast voor een uitleg van de ‘ladder van gevolgtrekking’.

Afdalen van de ladder van gevolgtrekking

Normaliter stijgen we en dalen we op de ladder van gevolgtrekkingen in een automatisch proces. Deze automatische processen, die zich buiten ons bewustzijn afspelen, bepalen zowel onze informatieverwerking als conclusies en beïnvloeden daarmee ons gedrag, denken en emoties.

Wat we waarnemen brengen we in overeenstemming met wat we al eerder meemaakten of dachten. Een zelfversterkend effect ontstaat. Door vragen te stellen kun je de ladder afdalen, zodat je inzicht krijgt in de wijze waarop jouw waarneming, filters, interpretaties en veronderstellingen jouw gedrag en emoties stuurt.

Door op basis van het tweekolommeninstrument een gesprek uit te schrijven kun je methodisch kijken naar:
– Welke conclusies trek ik over de ander, de situatie en mijzelf?
– Op basis van welke interpretaties of verklaringen trek ik deze conclusie?
– Wat nam ik precies waar op basis waarvan ik deze interpretaties maak?

Ervaring leert dat het afdalen van de ladder van gevolgtrekking behulpzaam is. Argyris is van mening dat de mate waarin een gesprek onproductief is gelijk staat aan de mate waarin gesprekspartners onzorgvuldig de ladders van gevolgtrekkingen oplopen. Hij daagt ons uit om laag op de ladder onze waarnemingen bij de ander te toetsen (trede één).

Menukaart

Klik op de interactieve menukaart voor meer informatie over mijn dienstverlening.
Wil je meer weten? Bel of mail dan mij voor een afspraak: contact

Ladder van gevolgtrekking

1. Trede ‘Ik neem waar’. Dit is zichtbaar (registreerbaar door camera of microfoon). Deze trede bestaat uit de totale algemeen beschikbare informatie.

2. Trede ‘Ik selecteer’. Onzichtbaar. De totale informatie kunnen we niet bevatten. Logischerwijs maken we een selectie. We gaan er van uit dat dit voor ons relevante informatie is.

3. Trede ‘Ik geef betekenis’. Onzichtbaar. We kennen aan de geselecteerde informatie een bepaalde betekenis toe. Die betekenis is afgeleid van en wie we zijn op basis van onze persoonlijke ontwikkeling en achtergrond.

4. Trede ‘Ik heb aannames of uitgangspunten’. Onzichtbaar. Eerdere ervaringen en waarnemingen vormen uitgangspunten die onze aannames vormen.

5. Trede ‘Ik trek conclusies’. Onzichtbaar. We trekken conclusies op basis van onze selectie, de betekenis die we er aan geven en onze eerdere ervaringen.

6. Trede ‘Ik heb overtuigingen’. Onzichtbaar. We hebben allemaal bepaalde overtuigingen. We denken te weten wat de beweegredenen zijn van andere mensen, en hoe de wereld in elkaar zit.

7. Trede ‘Ik onderneem actie’. Dit is zichtbaar gedrag. Op basis van getrokken conclusies en overtuigingen handelen we.

Zie ook: ‘Instrumenten om onproductieve gesprekken te analyseren‘ door Gertjan de Groot en Anne Marie Weggelaar-Jansen.
En: Doorbreek de cirkel! – Hoe managers onbewust verandering blokkeren, van Arend Ardon.

Zie ook: ‘Instrumenten om onproductieve gesprekken te analyseren‘ door Gertjan de Groot en Anne Marie Weggelaar-Jansen.
En: Doorbreek de cirkel! – Hoe managers onbewust verandering blokkeren, van Arend Ardon.

Meer weten?

Zie voor meer informatie mijn blog over Chris Argyris: ‘Het verschil tussen ‘praat’- en ‘daad”:
Agryris model I en II
en mijn blog over ‘durven improviseren in een organisatie van regelgeving’:
‘Leren leren’