Feedback- bijeenkomsten Interim-management Informatievoorziening Coaching Planning & Control Workshops &Trainingen Internal audits Kwaliteits- zorgsysteem Bedrijfseconomischadvies BART LENSINK organisatieadvies

*Klik op een bestemming op de ↑menukaart … of ga direct naar ➔ contact

1 BEDRIJFSVOERING IN CONTROL

Sturen op resultaat in tijden van verandering

De basis op orde, met scherpe analyses over de bereikte resultaten en wat ons nog te doen staat om ons afgesproken doel (de bestemming) te bereiken.

Liggen we op koers?

BART LENSINK benut kansen door te leren van trends en ontwikkelingen, maakt doelen realiseerbaar en risico’s beheersbaar. Dat is waar het in hoofdlijnen om gaat bij het in control hebben van de bedrijfsvoering bij een innovatieve organisatie.

Zoals zo vaak, blijkt onderweg de praktijk weerbarstiger dan gedacht.
“Liggen we op koers?” is de vraag al na het eerste kwartaal. Voor bijsturing is tijdige en accurate informatie nodig die snel toegankelijk is, om scenario’s uit te werken: recht zo die gaat, rechtsomkeert, of een passende koerswijziging.

Plannen en Leren van de nieuwe werkelijkheid

Ik ben behulpzaam bij het in kaart brengen van de strategie en de daaraan gerelateerde activiteiten. Het INK-model en de A3-methodiek zijn daarbij mijn instrumenten. Heldere en haalbare doelstellingen en beschikbaarheid van middelen als tijd, geld, houding en gedrag zijn voor mij bepalend voor de sturing op het resultaat.

De PDCA-cyclus wordt in de praktijk niet altijd als geheel toegepast. Van ‘Plan’ naar ‘Do’ is vaak een zwak punt omdat verbeterplannen niet uitvoerbaar blijken te zijn. Het probleem ontstaat ook van ‘Check’ naar ‘Act’ omdat maar zelden een grondige evaluatie wordt uitgevoerd die leidt tot aanpassing van het beleid (‘Re-Act’).

Ik maak daarom de verbinding tussen ‘Plan’ en ‘Check’ (de staf-relatie met de controller), om plannen beter uitvoerbaar te maken. En tussen ‘Act’ en ‘Do’ (de hiërarchische relatie tussen directie en management), om de condities te creëren om de gewenste verbetering mogelijk te maken.

Om invulling te geven aan meer mensgerichte, sociaal culturele aspecten die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren vul ik de PDCA-cyclus aan met ‘Inspireren’, ‘Mobiliseren’, ‘Waarderen’ en ‘Reflecteren’ (IMWR). De IMWR-cirkel is de cirkel van de menselijke maat (zie hiernaast).

“Bedrijfsvoering in control gaat voor mij ook over meten van kwantitatieve én kwalitatieve prestaties, zoals maatschappelijk rendement. Maar wat als je het niet kunt meten? Juist dán wil ik het weten!”

Menukaart

Klik op de interactieve menukaart voor meer informatie over mijn dienstverlening.
Wil je meer weten? Bel of mail dan mij voor een afspraak: contact

Praktijkvoorbeelden

Klik hieronder voor een overzicht van mijn betrokkenheid bij veranderopdrachten:

○ UWV

Vorming afdeling Planning, Financien, Control en Kwaliteit van UWV uit de voormalige uitvoeringsorganisaties:

 • GAK;
 • Cadans;
 • SFB;
 • GUO;
 • USZO;
 • Lisv.
○ ISD Noordoost

Vorming Intergemeentelijke Sociale Dienst ISD-Noordoost uit de sociale diensten van:

 • gemeente Delfzijl;
 • gemeente Appingedam; en
 • gemeente Loppersum.

○ LEFIER

Fusie wooncorporatie LEFIER uit:

 • Stichting In, Groningen;
 • Volksbelang uit Hoogezand; en
 • Wooncom uit Emmen.
○ BWRI

Vorming werkmaatschappij Werk, Re-integratie en Inkomen met de:

 • gemeente Hoogezand-Sappemeer;
 • gemeente Slochteren; en
 • gemeente Haren.
de ‘IMWR-cirkel’

Inspireren is het genereren van nieuwe ideeën, het ontwikkelen van een toekomstperspectief en ontdekken van mogelijkheden tot verbeteren en vernieuwen.

Mobiliseren is het aanwenden van de capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen om het toekomstperspectief, de doelstellingen en plannen van de organisatie te realiseren.

Waarderen betekent dat de leiding in overleg met alle betrokkenen bepaalt wat werkelijk van waarde is in het licht van haar missie en visie. Waarderen betekent ook erkenning voor gepleegde inspanningen en behaalde resultaten in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

Reflecteren betekent de tijd nemen om terug te kijken op de resultaten die zijn behaald en de manier waarop dat is gebeurd. Het doel is op basis daarvan te leren. Het vraagt om een open cultuur waarin de dialoog hierover gevoerd wordt in het besef dat dit bijdraagt aan het bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.