Feedback- bijeenkomsten Interim-management Informatievoorziening Coaching Planning & Control Workshops &Trainingen Internal audits Kwaliteits- zorgsysteem Bedrijfseconomischadvies BART LENSINK organisatieadvies

*Klik op een bestemming op de ↑menukaart … of ga direct naar ➔ contact

BEDRIJFSECONOMISCH ADVIES

Koers uitzetten met duurzaam perspectief

Het is in deze tijd niet meer aannemelijk dat we over 10 jaar op dezelfde wijze ons werk doen als vandaag. Kijk maar hoe sterk de wereld de afgelopen 10 jaar is veranderd in de manier waarop we met onze klanten omgaan.

Meer dan geld alleen

BART LENSINK analyseert op bedrijfseconomisch gebied knelpunten en biedt doelmatige oplossingen aan. Hij biedt zo inzicht voor betere beslissingen in financieel en maatschappelijk opzicht.

“Ik help bij het navigeren door de veranderende wereld, door het uitzetten van een nieuwe koers met heldere bedrijfseconomische en ook maatschappelijke doelen, en het bereiken van financieel- en sociaal rendement.” “Voor mij is het belangrijk dat die doelen voor iedereen in de organisatie aansprekend zijn en dat ook de weg er naar toe begrijpelijk is. Op deze manier weten we onderweg elke hindernis te omzeilen omdat het niet gaat hoe het niet kan, maar hoe het wél kan”.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economische gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden” (MVO Platform)

MVO betekent ondernemen met aandacht voor de drie P’s:
  • people: mensen binnen en buiten de onderneming;
  • planet: de gevolgen voor het (leef)milieu;
  • profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten.
Deze benadering levert langetermijnwinst op voor ondernemers en maatschappij.

Een aspect van MVO is dat de invulling ervan in de meest geïntegreerde vorm terugkomt in de kernactiviteiten van de onderneming. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze van een onderneming om die leverancier te kiezen mét een sociaal plan voor zijn werknemers of de keuze van een onderneming om haar activiteiten te (ver)plaatsen naar een locatie waar er minder of geen schade aan het milieu wordt aangericht.

Ook het maatschappelijk rendement van investeringen (Social Return On Investment) in het sociale domein krijgt meer en meer aandacht. Het besef groeit dat er scherpe keuzen gemaakt moeten worden en dat een goede onderbouwing en verantwoording van publieke uitgaven belangrijk is. BART LENSINK helpt hierbij met het denken in termen van maatschappelijk rendement en het maken van (maatschappelijke) kosten- batenanalyses.

Menukaart

Klik op de interactieve menukaart voor meer informatie over mijn dienstverlening.
Wil je meer weten? Bel of mail dan mij voor een afspraak: contact

People, Planet, Profit

People Planet Profit (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame ontwikkeling (naar: John Elkington).
Het staat voor de drie elementen,
• people (mensen),
• planet (planeet/milieu) en
• profit* (opbrengst/winst),
die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden.

* Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg (2002) werd de P van Profit veranderd in ‘Prosperity’ (welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.

Wanneer de combinatie niet harmonieus is zullen de andere elementen hieronder lijden. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, dan zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur.

Andersom ziet de slogan ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden.
Bron: wikipedia

Opdrachtgevers

• ISD Noordoost, Delfzijl
• De Goede Woning, Apeldoorn
• IN / LEFIER, Groningen
• Seaports Xperience Center, Delfzijl
• BWR, Sappemeer