BartLensink

Learning History

LEARNING HISTORY ervaringen omzetten in actie Door Art Kleiner en George Roth (MIT) met toestemming in het Nederlands bewerkt door Bart Lensink (MCM)

Read More

Moreel kompas

MOREEL KOMPAS Richting geven aan je leven Dit Moreel Kompas bestaat uit drie wijzers en drie ringen: omgevingsbewustzijn (de buitenring), sociaal bewustzijn (de tussenring) en zelfbewustzijn (de binnenring). Vervaardigd door Ciska Beens van studio ‘Melk en Suiker’ in opdracht van Bart Lensink

Read More

Fibonacci pairing

FIBONACCI PAIRING ‘Duurzaam veranderen volgens Fibonacci’ Klein beginnen, vanuit de kern, en dan geleidelijk groeien, op een natuurlijke manier. Dat is de gedachte achter duurzaam veranderen volgens de reeks van Fibonacci. Klein beginnen, en in stapjes groeien, met betrokkenheid van steeds meer mensen. Niet alleen van bovenaf, maar juist ook van binnenuit!

Read More

Why, How, What

WHY, HOW, WHAT ‘Veranderen is keuzes creëren en keuzes maken’ Charles Darwin schreef dat een organisme niet de sterkste hoeft te zijn om te overleven, maar dat het dier dat het best is aangepast aan diens omgeving de beste overlevingskansen heeft (beter bekend als ‘survival of the fittest’).

Read More

Leren leren

LEREN LEREN ‘Durven improviseren in een organisatie van regelgeving’ We leren onze managers en controllers dat organisatieproblemen moeten worden geanalyseerd, dat er dan een diagnose van de problemen moet worden opgesteld en dat er vervolgens een plan van aanpak moet worden opgesteld en geïmplementeerd. Dit is de manier waarop we geleerd hebben om met problemen […]

Read More

Argyris model I en II

AGRYRIS MODEL I EN II ‘Het verschil tussen ‘praat’- en ‘daad” De twee modellen van Argyris betreffen de manier waarop mensen daadwerkelijk handelen en de impliciete theorie die zij daarbij hanteren. Deze ‘daad-theorie’ (‘theory in use’) wijkt overigens vaak af van de manier waarop men denkt te handelen, de zogenaamde ‘praat-theorie’ (‘espoused theory’.)

Read More

Meervoudig kijken

MEERVOUDIG KIJKEN ’10 jaar veranderingen binnen de uitvoering van de sociale zekerheid’ door: Bart Lensink en Ernst Drukker Hoofdstuk in: “Veranderen van organisatiecultuur – Veelvoudigheid in denken en doen”, Rob van Es, Erik Gerritsen, Wim Heine, e.a. (1e druk, 2008 | EAN: 9789075458459) ‘Een culturele ontdekkingsreis door het land van sociale zekerheid’

Read More

Nieuwe wegen ont-dekken

NIEUWE WEGEN ONT-DEKKEN ‘Ga op reis en ontdek wat er altijd al was maar nog niet is gevonden’ Is uw verandertraject een onzekere expeditie? Wat en wie hebt u nodig om uw doel te realiseren? Hoe gaat u om met de belemmeringen die op uw pad liggen? Dan is BART LENSINK uw ontdekkingsreisleider. Ga met […]

Read More

Change Mapping

Action Science is gebaseerd op het gedachtegoed van Chris Argyris en Donald Schön. Het is een aanpak om leerprocessen in dagelijkse situaties effectief te leren herkennen en te gebruiken. Leren en communiceren spelen een sleutelrol in het initiëren en begeleiden van veranderingen. Via de het leren van medewerkers kan ook de organisatie als geheel leren en leren.

Read More

Verandermonitor in de praktijk

VERANDERMONITOR IN DE PRAKTIJK ‘Veranderen als ‘Rubiks kubus” Aan de fusie van de drie gemeentelijke sociale diensten in Noordoost Groningen gaan jaren van politieke besluitvorming vooraf. Op 1 januari 2006 is het dan zover: de gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl fuseren hun sociale diensten tot één Intergemeentelijke Sociale Dienst, kortweg ISD Noordoost. De winkels worden […]

Read More