Feedback- bijeenkomsten Interim-management Informatievoorziening Coaching Planning & Control Workshops &Trainingen Internal audits Kwaliteits- zorgsysteem Bedrijfseconomischadvies BART LENSINK organisatieadvies

*Klik op een bestemming op de ↑menukaart … of ga direct naar ➔ contact

BRENGT ORGANISATIES IN BEWEGING

Dienstverlening op 2 sporen

Organiseren in tijden van verandering is voor mij net als reizen. Het gaat mij daarbij om de reis, om het behalen van een helder doel: de bestemming.
Én om het welzijn en de betrokkenheid van de medereizigers, op weg met het einddoel voor ogen, met een aansprekende missie en een gezamenlijke toekomstvisie.

Zeg maar de resultaatgerichte kant van de organisatie: het proces, én de mensgerichte kant: cultuur, houding en gedrag. Het is een combinatie van die twee sporen die voor mij het (re-)organiseren in tijden van verandering het verschil maakt.

Mijn focus ligt op het op orde krijgen van de basis,‘bedrijfsvoering in control’ zoals dat heet. En mijn inzet is gericht op de beweging die we met z’n allen maken, tijdens de transitie of transformatie naar een vernieuwde organisatie.

Mijn rol is, afhankelijk van de situatie, die van controller, leider, trainer, adviseur,
gids of ‘kwartiermaker’. Waar gaat de reis naar toe?

Met een mens- en resultaatgerichte aanpak

Mijn passie is om de stuurkracht in organisaties te verbeteren door betrokkenheid van medewerkers. De effectiviteit van elke organisatie hangt in belangrijke mate samen met de wijze waarop medewerkers zich verbonden voelen met enerzijds het doel en anderzijds de klanten van de organisatie. Dit vermogen kan voor u het verschil betekenen tussen succes of falen.

Elementen die terugkeren in mijn dienstverlening zijn:
Plan: de missie, visie, strategie, het maken van een (reis-)plan;
Do: doen, improviseren, experimenteren;
Check: onderzoeken, ontdekken, leren hoe het ook anders kan;
• (Re-)Act: keuzes maken, zonodig bijsturen of het plan aan passen.

Zo leg ik de verbinding met en tussen mensen in de organisatie, tussen strategie
en uitvoering en ik overbrug cultuurverschillen tussen organisaties, met passie voor mensen én resultaat.

Naar concreet resultaat

Sturen op resultaat in tijden van verandering, met scherpe analyses over de bereikte resultaten en wat ons nog te doen staat om ons afgesproken doel
(de bestemming) te bereiken.
Ga voor meer informatie naar Spoor 1: Bedrijfsvoering in control

Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie, rekening houdend met menselijke eigenschappen als angst en moed, invloed en onmacht, egoïsme
en solidariteit.
Ga voor meer informatie naar Spoor 2: Transitiemanagement

Menukaart

Klik op de interactieve menukaart voor meer informatie over mijn dienstverlening.
Wil je meer weten? Bel of mail dan mij voor een afspraak: contact

Over Bart Lensink

Ik ben financieel specialist en veranderkundig manager in het publiek-private domein. Daar waar scherpte op de financiële sturing noodzakelijk is, zonder de mens uit het oog te verliezen. Wil je meer weten? Zie voor mijn CV:
contact-pagina